Frågor & svar

Hur lång tid tar det att få sin Årjängsvilla efter det att vi har bestämt oss?

Att få bygglov brukar ta ungefär en till två månader. Själva byggtiden varierar beroende på storleken på villa men den är ungefär mellan fyra och åtta månader.

Vem bygger vårt hus?

Det gör vi! Du har bara kontakt med oss och vi har egna snickare med yrkesbevis anställda som kommer och bygger. VVS, kakel och el sköter våra certifierade underleverantörer som vi har ett gott samarbete med och som är väl insatta i våra villor.

Kan vi få hjälp med att söka bygglov?

Vi hjälper gärna till med att söka bygglov och ser till att du får alla handlingar du behöver för att det ska gå smidigt.

Vilka kostnader kommer till?

Vi har försökt att se till att så mycket som möjligt ingår i priset när du köper en Årjängsvilla. Det finns dock några kostnader som varierar lite beroende på byggplats och som därför kommer till. Exempel på det är: anslutningsavgifter för VA och el, bygglov, kvalitetsansvarig, markplanering och tomt. Uteplatser och utvändig slutmålning ingår inte heller i priset.

Hur fungerar det med betalningen?

En liten del av köpesumman betalas vid kontraktskrivning. Resterande del betalas utifrån en betalningsplan som bygger på delmål som har uppnåtts. Ni betalar alltså först när arbetet utförts och inte i förskott. Vid kontraktskrivning överlämnar ni en bankgaranti till oss för att garantera att bygget är finansierat.

Kan vi göra någonting själva under byggtiden?

Det viktigaste som ni kan hjälpa till med under byggtiden är att se till att byggplatsen är städad så att snickarnas arbete flyter på.

Går det bra att flytta på t.ex. ett fönster eller en innervägg?

Vi bygger våra hus i lösvirke vilket gör att möjligheterna till att göra ändringar i planlösningen är stora. Vi utformar och anpassar planlösningen så att den blir personlig och passar just era behov och önskemål.

Kan vi komma med en egen husskiss på ett hus som vi vill bygga?

Vår husdesigner hjälper gärna till med att rita upp ert personliga hus i vårt professionella CAD-program. Ni får då alla ritningar som ni behöver för ert bygglov.